ولایت - پروتكل هاي يهود
ولایت
o اللهم عجل لولیک الفرج
امروز
پروتكل هاي يهود

پروتُكُل ها و نقشه هاي سري جامعه يهود براي عالم بشريت

يكي از حيرت انگيزترين، عجيب ترين و خطرنا ك ترين كتابهاي سياسي كه تاكنون انتشار يافته، كتاب پروتكلهاي حكماي يهود مي باشد.شما با مطالعه اين كتاب حتمًا متوجه خواهيد شد كه همين يهود كه آنها را مردمِ سالم و بي آزاري فرض كرده بوديد، چه تشكيلات خطرناك و زيا ن بخشي دارند.مجموعه اي از سخنرانيهاي يك شخصيت برجسته يهودي است كه براي چند نفر از ثروتمندان و افراد با نفوذ يهود ايراد كرده است پنجه هاي خونين يهود از پشت صفحه هاي كتاب به وضوح آشكار است، صدق گفتار اوسكارليفي يهودي نيز از اين كتاب مشخص مي شود، او مي گويد : پادشاه اخلالگران، فتنه انگيزان و جلادان جهان ما هستيم اكنون توجه خوانندگان عزيز را به چند پروتكل جلب مي نماييم، تا چهره واقعي اين افعيهاي پرنفوذ كه يگانه شعار آنها همان كلامي است كه دي اسرائيلي نخست وزير پيشين انگلستان گفته است:نيرنگ، دروغ و خيانت در راه پيروزي گناه نيست براي خوانندگان محترم آشكار شود و از سياستي كه دو جنگ جهاني را برپا نموده و ميليونها انسان را به كشتن داد اطلاعات تاز هاي به دست آوريد.) اين كتاب در تاريخ ١٩٠١ ميلادي به دست سِرگي نويسنده روسي رسيد، او در سال١٩٠٢ ميلادي اين كتاب را منتشر كرد و نقشه هاي يهود كه تا آن زمان پشت پرده مانده بود، با تمام جزئياتش آشكار شد، مردم كم كم حالت بيداري و هوشياري نسبت به كارهاي يهود پيدا كرده و شروع به تظا هراتي ضد آنها نمودند، به اندازه اي كه در يكي از تظاهرات نزديك ١٠،٠٠٠ يهودي را در يك كانال انداختند! اين كتاب چهار مرتبه در شوروي سابق به چاپ رسيد، آخرين چاپ اين كتاب در سال ١٩١٧ ميلادي بود كه پس از آن دولت وقت دستور جمع آوري كتاب و منع چاپ و نشر آن را صادر نمود.

آن را به انگليسي Njpost Mornl همان سال آقاي فكتورمارسدن خبرنگار روزنامه ترجمه نمود و آخرين چاپ آن در غرب به سال ١٩٢١ ميلادي انجام شد. از آن به بعد هيچ مؤسسه و ناشري جرأت چاپ آن را نداشت زيرا هركس آن را چاپ يا ترجمه م ي نمود سرانجام توسط يهود كشته مي شد، اين كتاب به زبان فارسي نيز ترجمه شده و چندين مرتبه به چاپ رسيده است.(بايد جوانان مسيحي را به مواد مخدر معتاد كرده، به گونه اي كلاسيك آنها را منحرف سازيم.

حيا، عفت و ناموس را توسط قهرمانان، آموزگاران و در مجموع آموزش و پرورشمان از مغزها بيرون آورده به طوري كه ديگر اين مطالب در اجتماع مفهومي نداشته باشند.براي نمونه:اول بهمن 1389، پارك ملت گردهمايي مو فرفري‌هاي تهران!!!برای دیدن  عکسها كليك كنيد.

نقشه ها و پروتكل هاي يهود براي تغيير جامعه جهاني:

پروتكل شماره ۱

تِز آزادي سياسي را ما وضع كرديم ولي بر ما لازم نيست كه آن را تطبيق نماييم، اما اگر ضرورتي به وجود آمد تمسك به آزادي سياسي براي جلب مردم مانعي ندارد.تفاوتي ندارد كه كشمكشهاي داخلي دولت را نابود سازد يا جنگهاي خارجي آن را تسليم دشمن نمايد، در هر صورت دولت و كشور سقوط كرده، به دست ما خواهد افتاد. اخلاق و سياست با يكديگر جمع نمي شوند، در نتيجه حاكمي كه خويش را پاي بند به دستورات اخلاقي مي داند در حقيقت مغز سياسي ندارد و هرگز حكومتش پايدار نم يماند.حقوق ما در پشت قدرت مخفي است، در حقيقت حق يعني : آنچه در دست داري به من بده تا ثابت كنم من قدرتمندتر از تو هستم.هدف واسطه را توجيه مي كند، در نتيجه هر عملي در راه رسيدن به هدف انجام دهيم صحيح است.ما نبايد خود را به جمله هايي مانند : اين بهتر است – اين اخلاقي است و …پاي بند سازيم.دروغ، سرنيزه و نيرنگ يگانه شعار ما است.به عقيده ما قدرت، عُنف و زور يگانه عامل ايجاد عدالت اجتماعي است.ما نخستين كساني بوديم كه جمله هاي آزادي، مساوات و اخوت را در ذهن مردم انداختيم، مردم بيچاره هم آنها را طوطي وار تكرار كردند در صورتي كه هيچ يك از آنها تا به حال تحّقق نيافته است، در نتيجه هم آزادي فردي را ازدست داده و هم از حقوق اجتماعي خويش محروم شدند.اين كلمات مانند كِرم، سعادت مسيحيان را آهسته آهسته نابود مي كند با وجود اين، آنها پرچم ما را بر فراز كشورهاي خويش نصب كرده و دولتهاي خود را يكي پس از ديگري در اختيار ما قرار ميدهند.

پروتكل شماره ٢

افرادِ كوتا ه فكر و بي رأي را از ميان مردم انتخاب خواهيم كرد تا دستورات ما را بدون چون و چرا اجرا نمايند.فكر نكنيد كه اين تصريحات، پوچ و بي اساس است زيرا اين ما بوديم كه زمينه را براي داروين، ماركس و نيتچه مهيا نموديم و به اصطلاح به آنها سر و سامان داديم.مى‏دانيم كه آزادى بيان تنها از طريق آزادى عمل تضمين مى‏شود، اما مردم غيريهودى نمى‏دانند چگونه از مطبوعات استفاده كنند. خوشبختانه اين وسيله به دست ما افتاده است و ما مى‏توانيم از طريق مطبوعات اعمال نفوذ كنيم. جاى بسى خوشبختى است كه ما علاوه بر مطبوعات، طلا را هم در اختيار داريم. ولى بايد يادآور شد كه ما اين دو عامل را با از خودگذشتگى فراوان و از ميان اقيانوسى از خون و اشك به دست آورده ‏ايم و براى دست‏يابى به آنها قربانيان فراوانى داده‏ايم، البته هر قربانى‏اى كه ما مى‏دهيم، از نظر خداوند با هزار قربانى غيريهودى برابر است.

پروتكل شماره ٣

زمامداري مملكت يكي از اهداف احزاب سياسي ما است كه توسط آن ميدانهايي را براي زد و خورد به وجود مي آوريم در نتيجه اضطراب و ناامني همه را بيچاره كرده، فقر و بدبختي بر تمام كشورها حكمفرما ميشود.با جمله حقوق كارگران فقرا و بينوايان را دچار بحران نموديم زيرا فشارزندگي آنها را از رسيدن به اين حقوقِ ساختگي بازداشته، در نتيجه هم از حقوق روزانه خود محروم شده و هم در اثر اعتماد به كابينه هاي كارگران و تظاهرات بي مورد، فقيرتر و بيچاره تر گشتند.مردم در سايه پرچم ما، اشراف را كه در واقع به نفع آنها بود از بين برده و خود را در ذهن استعمارگران و ثروتمندان نوظهور انداختند. ما پيوسته مي كوشيم تا خود را مخلص و مدافع كارگران قرار داده و بدينوسيله آنها را تحت سلطه خود درآورده، از طرفداران كمونيسم قرار دهيم.چنان از مبادي كمونيسم دفاع خواهيم كرد تا مردم گمان كنند مخلص آنها هستيم و اين همان روشي است كه حزب ماسوني در برنامه خود دارد.مّلت يهود براي آنكه رفقاي خود را به شكل قهرمان نشان دهد آنها را جزو قهرمانان درجه يك معرفي ميكند.به اندازه اي فقر و بيچارگي را ميان مردم رواج داديم تا مردم همچنان برده و ذليل اراده ما باشند.از راه تقويت حس حسد و كينه توزي عواطف و احساسات مردم را به خدمت گرفته و ميگيريم.مّلتهاي غير يهودي بدون كمكهاي فكري ما نمي توانند كاري انجا م دهند،حّتي در كوچ كترين مسائل زندگي خود هم به ما نياز دارند.انقلاب فرانسه كه از آن به انقلاب كبير ياد مي شود توسط ما انجام شد، اعلاميه حقوق بشر نيز از تراوشات ذهني يهود است، اسرار اين اعلاميه براي ما بسيار روشن است زيرا ما آن را تنظيم كرده و توسط آن مردم را بدبخت و بيچاره نموديم.

پروتكل شماره ٤

اجتماع زماني سعادتمند خواهد بود كه ديندار باشد و به رهبري روحانيت گام بردارد.ولي هرچه مردم از دين دور شده و به اصطلاح متمدن تر شوند به سود ما خواهد بود، به همين دليل ما بايد عقده خداپرستي را از ذهن مردم بيرون كرده وآنها را به سوي ماديت سوق دهيم.براي آنكه مّلتهاي غير يهودي به سياستِ پشت پرده ما پي نبردند، بايد آنها را به كارهاي صنعتي و تجاري مشغول كنيم تا متوجه دشمن مشترك خود نشوند.نتيجه اين كار اين است كه ثروت مّلتهاي غير يهودي كه همچنان در بانكها بيكار مانده است، توسط معامل ههاي ربوي وارد خزانه هاي ما ميشود.

پروتكل شماره ٥

بايد بذر دشمني، كينه توزي و حسد را در خانه هاي غير يهودي بكاريم و در اين زمينه از تعصبات مذهبي، قبيل هاي و… استفاده مينماييم.در مملكتي كه يهود زندگي مي كند هيچ وقت از جانب همسايگان برضد آن مملكت اعلام جنگ نخواهد شد زيرا سياست يهود به گونه اي است كه هردولتي صلاح خود را در كناره گيري از ستيزه جويي با يهود ميداند!خداوند ما را نابغه هاي جهان خلق كرده، تا به خوبي از عهده حكومت بر جهانيان برآييم.علم اقتصاد حقيقت شگرفي را كشف كرد و آن اين است كه ارزش ثروت بيش از تخت و تاج است.بي سلاح بودن يك مّلت بيش از روانه كردن آن به سوي جنگ اهميت دارد، ما بايد به جاي خاموش كردن عواطف و احساسات مردم از اين عواطف و احساسات در راه رسيدن به هدف خويش استفاده كنيم.براي مجبور نمودن اجتماع در پيروي از سياست يهود بايد به اندازه اي در قوانين دولتي تغيير و تحول ايجاد نماييم تا هميشه اجتماع متحير بوده، نتواند حرف اشتباه و صحيح را از يكديگر تشخيص دهد، در نتيجه از هر رأي مجهولي پيروي خواهد كرد.همچنين بايد عقايد و نظرات مختلف و متضادي را در اجتماع شايع سازيم تا كسي نتواند حق و باطل را تشخيص دهد و خلاصه دريچه فهم بر مردم بسته شود.

 

پروتكل شماره ٦

جنگهايي كه به پا خواهيم كرد احتياج به ثروت سرشاري دارد كه اين هزينه هنگفت توسط احتكارهاي بزرگ تأمين خواهد شد، در نتيجه هم دولتها را بيچاره نموده و هم هزينه جنگ تأمين شده است.اشرافِ مّلتهاي غير يهودي نابود شده و ديگر خطري از جانب آنان ما را تهديد نمي كند ولي اين مطلب كه هنوز مّلتها مالك زمينهاي خود هستند مصالح ما را به خطر انداخته و فكر ما را مشغول نموده است.رتبه ها و كارهاي درجه يك در دست يهود است تا ديگران محتاج ما بوده و براي لقمه اي نان در مقابل ما به سجده درآيند.

پروتكل شماره ٧

تقويت ارتش و پليس براي لباس حقيقت پوشاندن به اين نقشه ها ضروري و لازم است.در آسيا و اروپا بايد جنگ، فتنه و آشوب به پا نمود تا به دو هدف بزرگ دست يابيم، يكي نابودي آنها و ديگري تسّلط كامل ما بر آنها.پيروزي در مورد كارهايي به دست مي آيد كه مخفيانه انجام شده باشد، به همين دليل هرگز لازم نيست كه يك ديپلمات يا سياستمدار طبق حرفي كه زده عمل نمايد.براي رسيدن به هدف نهايي بايد فكر و ايده خود را توسط رسانه ها در ذهن همه مردم تزريق نماييم، تا اگر دولتي بخواهد با ما مبارزه كند آن را با عصاي مخالفت توسط افكار عمومي تأديب كنيم.

 

پروتكل شماره ٨

سعي خواهيم كرد تا رژيم ما به وسيله سپاه كاملي از متخصصين علم اقتصاد اداره شود،به همين خاطر است كه يهوديها اقتصاد را موضوع اصلي فعاليت خود مي دانند و براي آن حساب ويژه اي باز كرده اند تا بدين وسيله هزاران بانك و مركز اقتصادي و هزاران فرد سرمايه دار اطراف رژيم ما جمع خواهند شد.

پروتكل شماره ٩

زماني كه دولت ما تشكيل مي شود جزئيات مربوط به زندگي يعني : آزادي،مساوات و اخوت را تكذيب نموده و فقط همين كلمات را روي افكار خود قبول مي نماييم ونام آنها را حق آزادي، وظيفه مساوات و فكر برادري مي گذاريم يعني شاخه هاي كار را به دست خود م يگيريم. اينگونه است كه گاو را از شاخهايش گرفته، تمام نيروهاي مخالفين را سركوبخواهيم كرد.من با كمال جرأت مي توانم اعلام كنم كه وضع كنندگان قانون، اجرا كنندگانآن و خلاصه فرشته سعادت و عفريت بدبختي ما هستيم.سرمنشأ هر ترس و نگراني ما هستيم.براي اجراي تصويب نامه هاي خويش از كمونيستها، سوسياليستها و امپرياليستها استفاده مي نماييم، يعني به اندازه اي كه امكان دارد آنها را تقويت مي كنيم زيرا بالاخره هر حزبي به سهم خود ديواري از بناهاي بزرگ قديم را خراب كرده و به اصطلاح سرنخي به ما خواهد داد.فقط يك چيز ممكن است از شوكت و قدرت ما بكاهد و آن همكاري دولت و مّلت است ولي ما مقدمات كار را در اين زمينه انجام داد ه ايم، به عنوان مثال به اندازه اي ميان مّلتها و دولتها جدايي انداخته ايم كه هر مّلتي از دستگاه حاكمه خود ترس دارد.با اين حال چگونه ممكن است مّلتي تحت نفوذ ما نباشد؟بالاخره آموزش و پرورش ما توانست توسط نشر افكار و آراي باطل نسل جوان مّلتها را فاسد و متعّفن نمايد.هنگامي كه پايتخت كشوري توسعه پيدا كند مجبور مي شوند، خط زيرزميني بكشند و اين مطلب به سود ما است زيرا از همان تونلهاي زيرزميني كارهاي تخريبي ما شروع خواهد شد.

پروتكل شماره ١٠

هميشه دولتها و مردم از دريچه زرق و برق به سياست مينگرند.مگر ممكن است آنها حقيقت را درك نمايند، در حالي كه وكلاي آنها غرق در شهوات و عشرت هستند!اگر خواستيم اعلام انقلاب كنيم به مردم اينگونه خواهيم گفت:شما در آخرين درجه ناراحتي و بدبختي زندگي مي كنيد ما اين مطلب را به خوبي درك كرده، مي خواهيم عّلت اين بدبختي را رفع كنيم، ما مي خواهيم آسايش و رفاه عمومي ايجاد نماييم هر چند شما ما را مّتهم مي دانيد ولي آيا ممكن است قبل از آنكه دولتِ ما را مشاهده كنيد حكم قاطعي در بدي ما بدهيد؟ براي به دست آوردن رأي اكثريت، بايد به همه حق رأي داد زيرا تفرقه و جدايي بين طبقات مانع از به دست آمدن آن ميشود.فاسد نمودن تمام دستگاه حاكمه لازم نيست، بلكه تنها فاسد كردن يك قسمت كافي است دولت را به دست ما بيندازد.هر زماني كه سوزن آزادي را در جسم مّلتي فرو بريم در حقيقت آن را به ويروس وبا آلوده نموده و مقدمات هلاكتش را فراهم آورد هايم.قانون به غير از مدرسه فتنه و فساد چيزي نيست، به عبارت ساد ه تر تنها عامل ايجاد ضعف و فروپاشي مّلتها همان قانون است.خطابه مانند روزنامه پادشاهان و رؤسا ر ا در اجتماع ضعيف و زائد م ينمايد، به همين دليل بيشتر آنها بركنار شدند . بدين وسيله مقدمات رژيم جمهوري مهيا و به جاي پادشاه، هيئتي به رياست يكي از بردگان جنايتكار و سوء سابقه دار يهود تشكيل ميدهيم.اختيارات يك حاكم جنايتكار براي ما بسيار سودمند است زيرا هميشه از علني شدن سوء سابقه خود در وحشت است، به همين دليل آنچه دستورش دهيم اجرا خواهد كرد.به همين دليل به رئيس، صلاحيت اعلام حكم عرفي خواهيم داد و در صورت اعتراض، به مردم چنين خواهيم گفت: چون رئيس جمهوري، رئيس كل ارتش است بايد صلاحيت حمايت دستور را داشته باشد زيرا او نماينده و مسئول قانون ميباشد. پس از آنكه هيئت حاكمه فاسد شد مردم به ستوه آمده فرياد خواهند زد : ما را از دست اين رؤسا نجات دهيد و رئيسي براي ما انتخاب كنيد كه عّلت اين اختلافات را از بين برده و تعصبات ديني و اخلاقي را نابود كند، رئيسي كه بتواند امنيت را حكمفرما سازد.

پروتكل شماره ١١

يكي از نعمتهايي كه خداوند به يهود عطا فرموده پراكندگي يهود در چهار گوشه جهان است، گرچه ديگران آن را سبب ضعف و بدبختي ما مي دانند ولي همين پراكندگي است كه سبب به دست آوردن زمام حكومت جهان شده است.تا زمان بنا نهادن آنچه كه طرح كرده ‏ايم، فاصله زيادى نيست.

 

پروتكل شماره ١٢

تفسيرهاي متعددي براي كلمه آزادي بيان شده است ولي بهترين تفسير اين است كه بگوييم : آزادي يعني مواردي كه قانون رخصت مي دهد زيرا اين معني با هدفهاي ما بهتر سازش دارد و تعيين آن موارد به دست ما است و اين ما هستيم كه قانون را جعل مي كنيم.ديگر كسي نمي تواند به سياست ما كوچك ترين اعتراضي نمايد، ما هر نشريه اي كه قصد حمله يا جبه ه گيري در مقابل ما داشته باشد فورًا آن را به بهانه تحريك احساسات عمومي توقيف خواهيم كرد.البته در روزنامه هاي خودمان به نقطه هايي از سياست يهود كه مايليم در آنها تغييري به وجود آوريم پرخاش خواهيم نمود. هر خبري قبل از آنكه به گوش كسي برسد به اطلاع ما مي رسد، يعني كنترل اخبار جهان به دست ما است، تنها خبرهايي به اطلاع عموم مردم مي رسد كه به سود ما باشد.كتابهايي با سبكي شيوا، جذاب و ارزان تأليف و چا پ مي نماييم تا بدين وسيله بتوانيم افكار مسموم خود را در ذهن مردم تزريق كنيم.به زودي، سال روز كتاب دست ما خواهد بود و از اين راه از نشر افكار مغشوش و مخالف يهود جلوگيري م يكنيم.در مرحله اول از روزنامه هاي رسمي براي دفاع از حقوق يهود استفاده خواهيم كرد، در مرحله دوم روزنامه هاي شبه رسمي را وسيله نشر افكار خود قرار داده و در مرحله سوم از روزنام ه هاي معارض استفاده م ي نماييم زيرا مخالفين را فقط توسط اين روزنام هها م يتوان شناخت.مطلب اينجاست كه روزنامه ها به نقطه اي كه ما مايل هستيم هجوم خواهند برد و مخالفت ظاهري ما در نقشه سوم است و روزنامه اي كه با ما مخالفت كند در اصل با فكر ما مخالفت كرده، در نتيجه شمنان ما از نظر ظاهري با آن روبرو خواهند شد و ما از هر نوع روزنامه اي خواهيم داشت : ارستوكرات، جمهوريپرست، انقلابي و حّتي آنارشيست فقط بدون شبهه، تا اين تشكيلات باقي است روزنامه هاي ما هم مانند خداي هندي فنشو از هر تنگنايي خارج خواهند بود و در مقابل دستهايي كه اداره روزنامه به آنها سپرده شده هم در تغيير جمعيت و هم در مهيا نمودن افكار عمومي براي سودرساني به ما بي اثر نمي باشد، مردمي هم كه داراي عصبا نيت زيادي باشند از عقيده تابعيت خود گذشته و در نتيجه به سود ماسخن خواهند گفت.وقتي رژيمي را عوض كرديم روزنامه ها نبايد از آن انتقاد كنند تا مردم به حكومت جديد بدبين نشوند.

پروتكل شماره ١٣

براي مشغول نمودن مردم، هر روز مشكلات جديدي براي آنها به وجود مي آوريم تا آنها اصلا فرصتي براي مذاكره در مورد مسائل سياسي نداشته باشند.همه روزه صفحه هاي روزنامه و مجله ها را از مسابقات فوتبال، بسكتبال، كشتي آزاد و … پر خواهيم كرد تا بدين وسيله ذهن مّلت را فقط در تفكر و نظردهي در مورد اين مسابقات مشغول سازيم.شايد كسي نداند در پشت كلمه هايي مانند : تقدم و پيشرفت چه دروغها و فريبهايي خوابيده است زيرا يقينًا اينگونه كلمه ها به غير از پيشرويهاي علمي، هيچ گونه معني مفيدي ندارند.

پروتكل شماره ١٤

ما عقايد ديني را در تمام كشورهاي بزرگ ريشه كن نموده و در مقابل مطالب مسموم خود را توسط نويسندگان عاليمقام همان كشورها به مردم منتقل مي نماييم.واكنش آيت‌الله «جعفر سبحاني» به اظهارات «عبدالكريم سروش» درباره قرآن:به گزارش خبرگزاري فارس، وي در ابتداي اين يادداشت با يادآوري سابقه سروش اين پرسش را پيش كشيده‌اند كه « او با آن چهره نوراني، و بيان شيرين، روزگاري مدرس نهج‌البلاغه بود. خطبه‌‌ همام را به نحو دلپذيري تفسير مي‌كرد، چه شد كه از اين گروه اين همه فاصله گرفت؟».
آيت‌الله جعفر سبحاني به نامه سرگشاده خود به سروش در آذر ماه 84 اشاره كرده‌اند كه طي آن لغزشهاي وي را گوشزد كرده‌اند و سپس اظهار اميدواري كرده‌اند كه سروش بار ديگر به آغوش امت اسلامي بازگردد.

پروتكل شماره ١٥

كليه پليسهاي مخفي بين الملل عضو احزاب ما خواهند شد.براي آنكه لوكوموتيو بزرگ خود را به حركت درآوريم، بايد جمعيتي تشكيل شده از افراد بي باك، جنايتكار و طرد شده اجتماع به وجود آوريم، تا توسط زور آنها و زر ما به هدف و عقيد ههاي خود جامه عمل  پوشانيم.وكيلهاي مجلس سنا و همه شخصيتهاي بزرگ اجتماع كوركورانه از سياست ما پيروي ميكنند.چگونگي تسّلط ما در يك جمله خلاصه ميشود:تمام مّلتهاي جهان كودك و يهود مادر آنها است.

پروتكل شماره ١٦

پيروي از علما را ارتجاع و كهنه پرستي جلوه مي دهيم تا مردم اطراف آنها جمع نشوند و بدين وسيله از يگانه دشمني كه ممكن است مقابل ما ايستادگي كند آسوده خواهيم شد.وقتى گروه زيادى آن هم به طور نامطلوب، با مسايل سياسى آشنا شوند، همانگونه كه آموزش و پرورش در جوامع غيريهودى جنبه همگانى به خود گرفت، نوعى خيالبافى و بدآموزى بوجود مى‏آيد.ما بايد مطالب و موادى را وارد نظامهاى آموزشى غيريهوديان كنيم كه نظم و انسجام را از سيستم‏هاى آموزشى آنان بگيرد و اوضاع درهم و برهمى به وجود آورد. اما هنگامى كه خودمان به قدرت رسيديم، تمام مواد و مطالبى را كه بى‏نظمى به بار مى‏آورند، و دانش‏آموزان را به نافرمانى وامى‏دارند، از دروس دانشگاهها حذف مى‏كنيم. سران حلقه کیان :سید محمد خاتمی، همبستگی، 16/8/79 ص2، مصاحبه با شبكه ان اچ كی : اگر این حجاب و پوشش مانع حضور زن و بروز شخصیت زن شود، قطعاً مضر است … مشکل این نیست که زنان چگونه لباس بپوشند، مشکل اینست که زنان بتوانند در عرصه­های مختلف حضور داشته باشند.مهاجرانی، نشاط، 1/6/78: رقص را نباید همواره ناپسند دانست.عطاءالله مهاجرانی، آریا، 16/1/79: نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است.محمد رضا خاتمی، جمهوری اسلامی، 8/6/79: مبنای مشروعیت هر کاری رأی مردم است و قرائتی از اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده که همه چیز را بر اساس رأی مردم می­داند.ابراهیم اصغر زاده، آفتاب امروز، 2/6/78: اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکال ندارد، حتی علیه خدا…ابراهیم اصغر زاده، کیهان، 6/2/77 : حتی علیه خدا هم می­توان تظاهرات کرد.بهزاد نبوی، جمهوری اسلامی، 13/2/79: خواستم سخنانم را مثل سوره توبه بدون بسم­الله شروع کرده باشم.سالار بهزادی، روزنامه صبح امروز 23/8/78 : سیره حضرت علی(ع) و سایر فرق مذهبی صدر اسلام، دموکراسی در انتخاب رهبری و عدم تعیین رهبر برای مردم بوده است.محمد سعید حنایی کاشانی، ماهنامه کیان، فروردین 78: تراژدی حسین بن علی(ع) مشابه تراژدی­های آنتیگونه، تامس مور و جان پروکتور است.تا يهود هست علما بدبخت، فقير و بيچاره زندگي خواهند نمود.

پروتكل شماره ١٧

براي آنكه از شوكت و عظمت رؤساي غير يهودي كاسته باشيم، هر مدت يك مرتبه يكي از شخصيتهاي برجسته كشور را توسط ترور فردي، به قتل ميرسانيم.

 

پروتكل شماره ١٨

قاتل سياسي، نبرد در راه آزادي و جهاد براي سعادت ان سان جملاتي است كه توسط آنها مردم را متمرد، سركش و بي باك تربيت مي نماييم كه تاكنون در اين راه بيشتر مردم فريب ما را خورده اند.پادشاه يهوديان، پاپ واقعى جهان و رئيس كليساى بين ‏الملل خواهد بود.هنگامى كه زمان موعود فرا رسيد تا دربار پاپ متلاشى شود، ملتها با اشاره دستى نامرئى به سوى دربار حركت مى‏كنند، و هنگامى كه خود را روى پاپ پرت كردند، ما زير پوشش مدافع وى، و نيز به بهانه جلوگيرى از خونريزى بيشتر، پادرميانى و ميانجى‏گرى مى‏كنيم. و وقتى كه به اين طريق فكر مردم را مغشوش و منحرف كرديم، به درون دربار، نفوذ مى‏كنيم و تا قدرت آنرا از بين نبريم، بيرون نخواهيم آمد.

پروتكل شماره ١٩

ما منتهاى كوششمان را بكار مى‏بريم و اميدواريم كه غيريهوديان به مخالفت عليه ما برنخيزند و شورش راه نيندازند. به همين دليل ما در مطبوعات اعلام خواهيم كرد كسانى كه بخاطر خير و رفاه عمومى با ماموران امنیتی درگير شوند و بميرند، شهيد تلقى مى‏شوند و با اين كار ما هزاران نفر از غيريهوديان را به گله خدمتكاران خود افزوده ‏ايم.مالياتهاي كمرشكني بر ملكها، سرمايه ها و حقوقها قرار خواهيم داد تا بودجه دولت تأمين گردد.ما بحرانها ي اقتصادي را به وسيله از كار انداختن پولها در كشورهاي غير يهودي به وجود آورديم.رؤساي غير يهودي به واسطه بي فكري يا از روي عمد دولتهاي خويش را مجبور كردند به اندازه اي از ما پول قرض كنند تا از پرداخت آن عاجز بمانند، آيا مي دانيد با چه زحمتي اين كارها را انجام داديم؟!

پروتکل شماره 20

هنگامى كه حكومت شاهنشاهى مستقل ما آغاز شد، از تحميل مالياتهاى سنگين بر دوش توده مردم پرهيز مى‏كنيم. اما چون دولت هزينه ‏هاى سنگين دارد، براى اداره امور به پول نياز داريم. به همين دليل براى ايجاد تعادل در اين زمينه بايد خيلى محتاطانه عمل كنيم.

پروتکل شماره 21

خوشبختانه دولتمردان غيريهودى، چيزى درباره مسايل مالى نمى‏دانند و در معاوضه و مبادله سهل گيرند و به اميد سرمايه گذارى‏هاى جديد از بهره‏ هايشان چشم‏پوشى مى‏كنند.

پروتکل شماره 22

مطمئناً احتياجى نيست كه بيش از اين استدلال كنيم كه خداوند مقدر كرده است تا بر جهانيان فرمانروا باشيم

پروتکل شماره 23

در حكومت را جهانى خود] براى آنكه مردم به اطاعت كردن عادت كنند، بايد درس قناعت و تواضع به آنان آموخت. معناى اين سخن آنست كه از توليد اشياء لوكس بايد جلوگيرى كرد. زيرا به مدد اين كار مى‏توانيم مسائل اخلاقى را كه به سبب رقابت در مصرف اشياء لوكس متزلزل گرديده ‏اند، اصلاح كنيم.

پروتکل شماره 24

كسانى كه با قاطعيت عمل كنند، حتى اگر بى‏رحم هم باشند حكماى انديشمند ما زمام فرمانروايى را به آنان مى‏سپارند.

 

موضوع: قرآن بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹
نوشته شده توسط وحید | لينک ثابت |wilayat.blogfa.com & Designer: Vahid Abdoli